Fondsenwerving

Fondsenwerving

B&D Funding is uw partner in cultureel ondernemerschap.

Een sterk project is goed doordacht op alle punten. Het begint als goed idee en ontwikkelt zich verder in gesprekken met partners tot een voldragen project waaraan publiek, partners en financiers zich graag verbinden.

B&D Funding helpt u in de planvorming en koppelt uw idee aan de belangen en doelen van overheden, private fondsen en het bedrijfsleven.

Definitie fondsenwerving: 
Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie (of andere organisaties zonder winstoogmerk) onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten. De fondsen die worden verworven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit subsidies van overheden of particuliere organisaties of kleine donaties van particulieren.