Waarom uitbesteden?

Waarom uitbesteden?

Steun aanvragen bij een fonds, overheid of bedrijf is niet iets wat je zomaar even doet. Het is veel werk. Elke partij kent een specifieke benaderwijze. Dit vraagt een specialistische aanpak waar tijdens de projectorganisatie vaak (te) weinig tijd voor is. Het inschakelen van een professional kan dan uitkomst bieden.

Waarom uitbesteden aan B&D Funding?

  • Grote inhoudelijke betrokkenheid: B&D Funding heeft passie voor ‘het spel’ en de culturele sector. We begeleiden in alle fasen van het wervings- en evaluatietraject. B&D Funding handelt daarin als verlengstuk voor uw (culturele) instelling.
  • Een omvangrijk netwerk: In de wereld van fondsen én in de culturele sector.
  • Ruime ervaring: B&D Funding heeft sinds haar oprichting in 2001 veel ervaring opgedaan in de fondsenwerving. Het maken van een vertaalslag van uw (artistieke) doelstellingen naar de doelstellingen van potentiële financiers is bij uitstek onze kracht.
  • Ondernemer in uw project: Zodra B&D Funding gelóóft in uw project stelt B&D Funding zich op als ondernemer en voelt zich (mede)verantwoordelijk voor het project. Uw doel, is ons doel.
  • Echt partnerschap: B&D Funding werkt vanuit het principe van inzet van twee richtingen. Beide partijen hebben een commitment en streven het beste wervingsresultaat na. De vergoeding die aan B&D Funding betaald wordt, is daarom afhankelijk van de opbrengst en de duur van alle geleverde inspanningen. Vanzelfsprekend is iedere samenwerking anders.