Over B&D Funding

Over B&D Funding

Sinds haar oprichting in 2001 maakt B&D Funding culturele en maatschappelijke projecten en evenementen mogelijk die daarvoor nog niet mogelijk waren.

B&D Funding helpt nieuwe initiatieven in het zadel en ondersteunt gevestigde instellingen in het maken van een vervolgstap. We beschikken over ruime kennis van zowel het veld van financiering als het culturele veld. Deze kennis en ervaring helpt ons bij het maken van de vertaalslag van uw (artistieke) doelstellingen naar de doelstellingen van potentiƫle financiers.

We werken voornamelijk in de culturele sector waarin alle muzen bediend worden: Muziek, Theater, Beeldende kunst, Erfgoed, Dans, Muziektheater, Animatie en Letteren. Daarnaast hebben we ook een hart voor diverse sociaal maatschappelijke terreinen, zoals de vluchtelingenproblematiek en armoede in Rotterdam.

Het werkterrein beslaat heel zuidwest Nederland; van Eindhoven tot Amsterdam, met Rotterdam als kern.