Laurenskerk Rotterdam

2015 - heden, Rotterdam

Laurenskerk Rotterdam

2015 - heden, Rotterdam
bezoek de website

Laurenskerk Rotterdam

B&D Funding verzorgde succesvol de fondsenwerving voor de restauratie van het transeptorgel in de Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam. Binnenkort zal worden gestart met de werving voor de restauratie en modernisering van de andere orgels.

Middenin het hart van Rotterdam prijkt de Laurenskerk: het enige monument in de stad dat verwijst naar de rijke middeleeuwse historie van Rotterdam. De kerk is uniek en valt op in zijn verder moderne omgeving vol architectonische hoogstandjes.

De Laurenskerk vervult een belangrijke maatschappelijke en culturele rol in de stad en breder, in Nederland: doel is om enerzijds de Laurenskerk als monument in stand te houden en anderzijds een podium te bieden voor cultuur en maatschappij aan Rotterdam en alle bezoekers en bewoners. De vijf orgels van de Laurenskerk spelen hierin een belangrijke rol en worden dan ook veelvuldig ingezet.

Volgende North Sea Round Town