Advies & beleidsontwikkeling

Advies & beleidsontwikkeling

Naast fondsenwerving ondersteunt B&D Funding instellingen en evenementen ook op andere manieren.


Financieringsanalyse en advies

Iedere organisatie is anders, dus ieder financieringsmodel ziet er anders uit. B&D Funding helpt culturele organisaties graag bij het maken van een financieringsanalyse. Ook bieden we handvatten om die financiering te realiseren.

Soms is een kortstondige kritische blik op de plannen voor een organisatie voldoende om zelfstandig verder te kunnen met de fondsenwerving. Hiertoe kan B&D Funding u doelgericht en snel van advies voorzien.

In andere gevallen kijken we vervolgens naar de eventuele rol van B&D Funding in het realiseren van de financiering. Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

(Assistentie bij) Beleidsontwikkeling

Voor succesvolle fondsenwerving is een volledig doorontwikkeld concept, verwoord in een projectplan, noodzakelijk. B&D Funding helpt u uw idee of droom uit te werken tot een compleet strategisch projectplan of meerjarig beleidsplan. Van het formuleren van de meerjarige missie, visie en strategie tot de detailinvulling van de begroting.

Voor de beleidsperiode 2017-2020 hielpen wij zeven instellingen meerjarige overheidssubsidies te verkrijgen, allen succesvol.

Ook afgelopen periode ondersteunden wij diverse festivals en instellingen met het aanvragen van meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 bij o.a. de gemeente, het Fonds Podiumkunsten en de BIS.