Onze werkwijze

Onze werkwijze

B&D Funding verzorgt fondsen- en subsidiewerving en soms ook sponsorwerving. Vanuit het vertrouwen in uw project, gaan we een risicodragend partnerschap aan. Daarbij is de vergoeding grotendeels afhankelijk van het gezamenlijk te behalen resultaat. We werken ‘hands on’. Dat wil zeggen: wij verzorgen het gehele werftraject, zijn (soms) het eerste aanspreekpunt voor financiers en organiseren – binnen de kaders van uw organisatie – de tegenprestaties. Sinds de oprichting in 2001 werkten wij succesvol samen met vele organisaties, van museum tot internationaal festival en van operagezelschap tot maatschappelijk project.

Wanneer B&D Funding ingeschakeld wordt, zal de projectmatige aanpak voor fondsenwerving bestaan uit vijf fasen:

1. Eerste gesprek – een analyse

In een oriënterend gesprek zullen diverse zaken zoals inhoud en financieringsmogelijkheden besproken worden. Op basis van dit gesprek wordt er  gekeken naar de eventuele rol van B&D Funding hierin.

2. Voorbereidingsfase – het bouwen van een verhaal

Op basis van informatie van de projectleider verwoordt B&D Funding het idee in een projectplan dat gebruikt wordt voor de fondsenwerving. Het maken van een vertaalslag van uw (artistieke) doelstellingen naar de doelstellingen van potentiële financiers is bij uitstek de kracht van B&D Funding.  Vervolgens wordt er samen met de projectleider een begroting gemaakt die recht doet aan het ‘verhaal’ dat in het projectplan wordt verteld.

3. Wervingsfase

B&D Funding verzorgt aanvragen bij overheden en private fondsen. Vanuit een groot, bestaand netwerk benaderen we gericht de potentiële financiers met elk een specifieke benaderwijze.

4. Uitvoeringsfase – relatiebeheer en tegenprestaties

Na het ‘Go moment’ kunt u het project gaan uitvoeren. Zaken als het plaatsen van logo’s van fondsen op drukwerk en eventueel specifieke acties vereisen een professionele en zorgvuldige begeleiding.

5. Evaluatiefase

Na afloop van het project assisteren wij in het opsturen van een verantwoording naar de financiers.

B&D Funding blijft tot en met de afronding van het project actief en in een pro-actieve rol betrokken bij alle onderdelen van het wervingstraject.