Onze werkwijze

Onze werkwijze

B&D Funding is een expert in het werven van fondsen en subsidies. Bij uitzondering werven we ook sponsoren.

Vanuit het vertrouwen in uw project, gaan we een risicodragend partnerschap aan. Daarbij is de vergoeding grotendeels afhankelijk van het gezamenlijk te behalen resultaat. Als fondsenwervers moeten wij leven van een percentage van wat wij binnen brengen. Projecten waaraan wij meewerken moeten derhalve een financieringsbehoefte van minimaal € 75.000,- hebben.

Concreet bestaat onze aanpak uit vijf fasen:
 1. Eerste verkenning
  In een oriënterend gesprek zullen diverse zaken zoals inhoud en financieringsmogelijkheden besproken worden. Gelijktijdig kijken we naar de eventuele rol van B&D Funding hierin.
 2. Voorbereidingsfase – het bouwen van een verhaal
  Op basis van informatie van de projectleider verwoordt B&D Funding het idee in een projectplan dat gebruikt wordt voor de fondsenwerving. Ook maken we samen met de projectleider een begroting die recht doet aan het ‘verhaal’ dat in het projectplan wordt verteld.
 3. Wervingsfase
  Het daadwerkelijk verzenden van de aanvragen naar overheden en private fondsen. Vanuit een groot, bestaand netwerk benaderen we gericht de potentiële financiers. Daarbij zijn we (soms) het eerste aanspreekpunt voor vragen van financiers.
 4. Uitvoeringsfase – tegenprestaties en relatiebeheer
  Na het ‘Go moment’ kunt u het project gaan uitvoeren. B&D Funding ondersteunt in zaken als het plaatsen van logo’s van fondsen op drukwerk en eventueel gastontvangst bij de opening.
 5. Evaluatiefase
  Na afloop van het project assisteren wij in het opsturen van een verantwoording naar de financiers.