Pauluskerk Rotterdam

2013 - heden, Rotterdam

Pauluskerk Rotterdam

2013 - heden, Rotterdam
bezoek de website

Pauluskerk Rotterdam

De Pauluskerk helpt ‘daar waar geen helper is’ en komt op voor iedereen die het zonder hulp niet redt.

B&D Funding verzorgt sinds 2013 de fondsenwerving voor de Pauluskerk.

Alle activiteiten van de Pauluskerk Rotterdam zijn erop gericht om de levenskracht te versterken van de mensen die een beroep op de organisatie doen, zodat ze daarna weer op eigen kracht verder kunnen. De Pauluskerk gelooft, dat elk mens gewenst en gewild is, zonder voorwaarden vooraf. Iedereen hoort erbij. Daarom helpt de Pauluskerk mensen door hen een vis te geven, alsook een hengel én toegang tot de visvijver; omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.

De projecten van de Pauluskerk zijn vanaf 2021 onder te verdelen in 4 pijlers:

1. Helpen waar geen helper is; o.a. Open Huis, het Eethuis, de Nachtopvang en de spreekuren.
2. Versterken Levenskracht; o.a. Kunstzinnige activiteiten, leerwerkplaatsen, cursussen en sport.
3. Maatschappelijke Actie; De Pauluskerk heeft een belangrijke rol in het adresseren van misstanden in de maatschappij en organiseert daartoe ook activiteiten als de Wereldvluchtelingendag.
4. Interreligieuze geloofsgemeenschap; o.a. de Kerkdiensten en het Stiltecentrum.

Volgende Maritiem Museum Rotterdam