Zakelijke leiding

Zakelijke leiding

Voor een beperkt aantal organisaties voert B&D Funding de zakelijke leiding. Momenteel zijn we verantwoordelijk voor Circusstad Festival en Little Wotan.

In het verleden heeft B&D Funding onder andere Slide Factory European Trombone Festival, 24 uur cultuur, de Rotterdamse Orgeldagen en RedEar Festival ondersteund met zakelijke leiding en/of productie.

Zakelijke leiding omvat onder andere:
  • Projectontwikkeling (festival algemeen en deelprojecten)
  • Samenstelling en aansturing van het organisatieteam
  • (helpen) ontwikkelen van zakelijk en financieel beleid
  • Opstellen van begroting en budgetbeheer
  • Aansturing fondsenwerving, crowdfunding en sponsoring
  • Samenwerking opzetten met partners
  • Onderhouden en uitbreiden netwerk (lokaal, nationaal en internationaal)
  • Ondersteuning bestuur
  • Vertegenwoordiging stichting en ontvangst media, partners en relaties tijdens festival of productie