Atlas Van Stolk

Rotterdam

Atlas Van Stolk

Rotterdam
bezoek de website

Atlas Van Stolk

De Nederlandse geschiedenis in beeld

Atlas Van Stolk is de enige beeldcollectie die de Nederlandse geschiedenis ‘van nul tot nu’ toont. De collectie telt 245.000 afbeeldingen en is uniek in Nederland. Ze bevat (spot)prenten, tekeningen, affiches, prentbriefkaarten, foto’s, boeken, tijdschriften en spellen. Daarnaast is er het familiearchief Van Stolk.

Door haar unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit is Atlas Van Stolk inmiddels uitgegroeid tot een A-collectie. Dat betekent dat de Atlas van nationaal belang is. De collectie wordt tot op de dag van vandaag nog steeds uitgebreid.

Digitalisering collectie

Atlas Van Stolk verbeeldt de Nederlandse geschiedenis en het heden van ons land. Het is generatie-overstijgend. Het is van groot belang om de collectie te ontsluiten voor het brede publiek en haar te behouden voor de toekomst. Digitalisering van de collectie maakt dit mogelijk.
Eenmaal digitaal, worden de prenten via ons educatieprogramma Beeldkraken onder andere direct ingezet binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

De tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden was het allereerste moment waarop de collectie van Atlas Van Stolk op grote schaal is ontsloten voor publiek. De tentoonstelling was van 20 december 2014 tot en met 31 mei 2015 in de Kunsthal te Rotterdam te zien.