Atlas Van Stolk

Rotterdam

Atlas Van Stolk

Rotterdam
bezoek de website

Atlas Van Stolk

De Nederlandse geschiedenis in beeld

Atlas Van Stolk is de enige beeldcollectie die de Nederlandse geschiedenis ‘van nul tot nu’ toont. De collectie telt zo’n 270.000 afbeeldingen en is uniek in Nederland. Ze bevat spotprenten, tekeningen, affiches, prentbriefkaarten, foto’s, boeken, tijdschriften en spellen.

Door haar unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit staat Atlas Van Stolk bekend als een A-collectie, waarmee het een uitzonderlijke waarde voor Nederland vertegenwoordigt. De collectie wordt tot op de dag van vandaag nog steeds uitgebreid, met name voor wat betreft spotprenten.

B&D Funding verzorgt voor Atlas van Stolk de werving voor aanvulling van de collectie en het toegankelijk maken van de collectie onder andere middels digitalisering, educatieprojecten en tentoonstellingen in de Kunsthal Rotterdam.

Project uitgelicht: Beeldkraken
Beeldkraken is een onderwijsproject dat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs beter leert omgaan met beeld(cultuur). Tegenwoordig zien jongeren n één dag ongeveer evenveel beelden als een burger in de gouden eeuw in zijn hele leven. Deze beelden worden vaak direct en onbewust omgezet in een bepaalde boodschap. Met Beeldkraken willen we jongeren kritisch leren kijken naar beelden en bij hen de bewustwording creëren dat de maker een bepaalde betekenis kan geven aan afbeelding. De ‘code’ die in elk beeld opgesloten zit, kan worden: Wat zie je nu werkelijk? Beeldkraken is door Atlas Van Stolk ontwikkeld in samenwerking met softwareontwikkelaar Onwijs.