Atlas Van Stolk

Rotterdam

Atlas Van Stolk

Rotterdam
bezoek de website

Atlas Van Stolk

De Nederlandse geschiedenis in beeld

Atlas Van Stolk is de enige beeldcollectie die de Nederlandse geschiedenis ‘van nul tot nu’ toont. De collectie telt 270.000 afbeeldingen en is uniek in Nederland. Ze bevat (spot)prenten, tekeningen, affiches, prentbriefkaarten, foto’s, boeken, tijdschriften en spellen. Daarnaast is er het familiearchief Van Stolk. Door haar unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit is Atlas Van Stolk inmiddels uitgegroeid tot een A-collectie. Dat betekent dat de Atlas van nationaal belang is. De collectie wordt tot op de dag van vandaag nog steeds uitgebreid.

B&D Funding verzorgt voor Atlas van Stolk de werving voor het toegankelijk maken van de collectie middels digitalisering, educatieprojecten en tentoonstellingen.

Digitalisering collectie
Atlas Van Stolk verbeeldt de Nederlandse geschiedenis en het heden van ons land. Het is generatie-overstijgend. Het is van groot belang om de collectie te ontsluiten voor het brede publiek en haar te behouden voor de toekomst. Digitalisering van de collectie maakt dit mogelijk.

Educatie: Beeldkraken
Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door Atlas Van Stolk en ontwikkeld door Onwijs. Doel van het project is leerlingen beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Ze bewust maken van de invloed van beelden, ze weerbaar maken ‘tegen’ het beeld en weerbaar tegen beeldmanipulatie. Beeldkraken wil leerlingen kritisch leren kijken.

Actueel: Tentoonstelling Beeldkraken. je weet niet wat je ziet
Momenteel is in Kunsthal Rotterdam een tentoonstelling te zien met beelden uit de Atlas Van Stolk. Dit educatieLAB toont een selectie van originele, uiteenlopende beelden uit de Atlas Van Stolk, toont de invloed van beelden op ons dagelijkse leven. ‘Fake news’ is aan de orde van de dag en het maken, bewerken en verspreiden van beeld was nog nooit zo makkelijk. ‘Beeldkraken’ daagt jongeren uit om op een interactieve manier beelden kritisch te bekijken, te analyseren en bronnen tegen het licht te houden. Als je goed kijkt, zie je meer!