Waarom uitbesteden?

Waarom uitbesteden?

Fondsenwerving is een middel om een doel te realiseren. Tegelijkertijd kan het handvatten bieden om uw doelen onder woorden te brengen, zodat anderen ermee aan de slag kunnen.

Steun aanvragen bij een fonds, overheid of bedrijf is niet iets wat je zomaar even doet. Als u een aanvraag doet, krijgt u te maken met een projectplan met missie/visie/strategie, communicatieplannen, begrotingen, en nog veel meer. Het is veel werk. Dit vraagt een specialistische aanpak waar tijdens de projectorganisatie vaak (te) weinig tijd voor is. Het inschakelen van een professional kan dan uitkomst bieden.

B&D Funding heeft passie voor ‘het spel’ en de culturele sector. Het maken van een vertaalslag van uw (artistieke) doelstellingen naar de doelstellingen van potentiële financiers is bij uitstek de kracht van B&D Funding. Vanuit een groot, bestaand netwerk benaderen we zeer gericht potentiële financiers met elk een specifieke benaderwijze.

Waarom uitbesteden aan B&D Funding?
  • Inhoudelijke betrokkenheid: Begeleiding bij alle fasen van het wervingstraject en bij de levering en uitvoering van tegenprestaties. B&D Funding handelt daarin als verlengstuk voor uw (culturele) instelling.
  • Een omvangrijk netwerk: In de wereld van fondsen én in de culturele sector.
  • Brede ervaring: B&D Funding heeft sinds haar oprichting in 2001 veel ervaring opgedaan in de fondsenwerving. Het maken van een vertaalslag van uw (artistieke) doelstellingen naar de doelstellingen van potentiële financiers is bij uitstek onze kracht.
  • Ondernemer in uw project: Zodra B&D Funding gelóóft in uw project stelt B&D Funding zich op als ondernemer en voelt zich (mede)verantwoordelijk voor het project. Uw doel, is ons doel.
  • Echt partnerschap: B&D Funding werkt vanuit het principe van inzet van twee richtingen. Beide partijen hebben een commitment en streven het beste wervingsresultaat na. De vergoeding die aan B&D Funding betaald wordt, is daarom afhankelijk van de opbrengst en de duur van alle geleverde inspanningen. Vanzelfsprekend is iedere samenwerking anders.